Blog

Our Latest Blog Posts
17
Th2

Thông báo chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng

1.Giấy chứng nhận chào bán Cổ Phiếu ra công chúng 2. Quy chế hướng dẫn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu Đông Dương Group 3. Thông báo chào bán cổ phiếu công ty Đông Dương 4. Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị về phương án chào bán 5. Phụ lục 1: Giấy đăng ký mua cổ phiếu 6. Phụ lục 2: Giấy xác…

Read more →
Contact Me on Zalo
033.694.8888